Bibelfag og Bibelen i tradisjonen

Hvordan leser vi Bibelen? Hva inneholder den? Emnet Bibelfag og Bibelen i tradisjonen gir deg en innføring i Bibelens historie og innhold.

Vi ønsker at du skal få et bevisst forhold til ulike metoder for bibeltolkning i katolsk tradisjon. Samtidig vil emnet gi deg en grunnleggende forståelse for nyere filosofisk og bibelfaglig hermeneutikk.

Undervisningen vil hovedsakelig bestå av forelesninger, seminarer og ekskursjoner/studiereiser.

Emnet består av 80 klokketimer undervisning.