Den gode hyrde katekese

Den gode hyrde katekese er en pedagogisk tilnærming til trosformasjon, som er basert på Maria Montessoris pedagogiske filosofi.

Den gode hyrde katekese ble utarbeidet av den katolske italienske bibelforskeren Sofia Cavalletti og pedagogen Gianna Gobbi, som var en nær medarbeider av Montessori. Deres kateketiske undervisningsform er godt utprøvd over mange tiår over hele den katolske verden under navnet Catechesis of the Good Shepherd. Den brukes også med ulike tilpasninger i andre kristne sammenhenger.

Sentralt i denne kateketiske tilnærmingen står utviklingen av et erfaringsbasert læringsmiljø – et atrium (et undervisningsrom som er organisert og forberedt med materialer som skal brukes i undervisningen) , der barna sammen med kateketen hører, undrer seg over og feirer de grunnleggende mysterier i den kristne tro.

Den gode hyrde katekese retter seg særlig mot barn til og med konfirmantalder, men gir også generell kompetanse i trosformidling.

For nærmere informasjon om CGS internasjonalt, se www.cgsusa.org. Bibelskolen vil i utdanningen samarbeide tett med katekesearbeidet i St. Paul menighet i Bergen, som satser på denne katekeseformen og er i utbyggingsfasen med dette, se http://bergen.katolsk.no/?page_id=80.