Etikk og sosiallære

Hva gir mennesket verdi? Hva betyr mine valg, for meg selv og for andre? Emnet Etikk og sosiallære er en introduksjon til etisk tenkning.

Her gis det innføring i sentrale etiske begreper og modeller, med vekt på kristen dydsetikk. Sentralt står Kirkens sosiallære og Kirkens særlige kall overfor fattige og undertrykte. Tematisk vektlegges også aktuelle etiske tema knyttet til menneskeverd, seksualitet og miljøvern. Praksis spiller en viktig rolle i dette emnet. Vi vil delta i ulike former for karitativt arbeid, og vi vil besøke Sant’Egidio-bevegelsen som ble dannet for 50 år siden av skoleelever og studenter for å arbeide blant fattige på gaten i Roma.

Undervisningsformer vil blant annet omfatte forelesninger, seminarer, undervisning, observasjon og praksis ved studiereiser, og lokal veiledet praksis.

Emnet består av 60 klokketimer undervisning og 40 klokketimer veiledet praksis.