Katolsk troslære

I emnet Katolsk troslære gis elevene en innføring i katolsk tro i historisk og aktuelt perspektiv.

Her vil vi lære om hovedtrekkene i den katolske tro slik den kommer til uttrykk i Den nikenske trosbekjennelse og Den katolske Kirkes katekisme.

Sentrale tema i den katolske læren blir behandlet, som treenighetslæren og kristologien, skapelsesteologi, frelseslære og ekklesiologi (læren om Kirken).

Sannhet, tradisjon og utvikling

Vi vil også drøfte sannhetsbegrepet i nyere katolsk teologi, og reflektere over Det annet vatikankonsils tanke om “hierarki av sannheter”. Hva betyr det at vi kaller Kirkens overlevering for “levende tradisjon”? Og hva menes med “den kristne lærens utvikling”?

Undervisningen vil hovedsakelig bestå av forelesninger og seminarer.

Emnet består av 80 klokketimer undervisning.