Kirke og kultur

I emnet Kirke og kultur studerer vi ulike religiøse uttrykk innenfor bildekunst, litteratur og musikk. Vi arbeider med hoved-epokene i den europeiske kunstens historie, men vi legger særlig vekt på religiøse motiver i populærkulturen.

Emnet gir innføring i den teologiske begrunnelsen for bilder og musikk i katolsk liturgi og kirkeliv, og drøfter noen sentrale katolske tenkeres syn på kultur, kunst, og teologisk estetikk. Eleven lærer også å tolke og diskutere et utvalg sentrale malerier fra europeisk bildekunst. Vi ser på fremveksten av “den katolske romanen” på 1900-tallet, og tolker og diskuterer noen av disse. Samtidig arbeider vi med religiøse tema i moderne filmer og andre medier i populærkulturen.

Undervisningsformer vil omfatte forelesninger, seminarer, utstillingsbesøk og visninger, ekskursjoner og byvandring, blant annet i forbindelse med studiereiser.

Emnet består av 60 klokketimer undervisning.