Kirke og liturgisk teologi

Hvorfor feirer vi messe? Hva betyr alle symbolene i kirkerommet? Emnet Kirke og liturgisk teologi gir en innføring i liturgiens betydning i Den katolske Kirke.

Samtidig vil vi trenge dypere inn i spørsmålet om hva Kirken er, som institusjon og som fellesskap, og få en grunnleggende forståelse av oppbygningen av den kanoniske rett.

Emnet viser hvordan liturgien og det liturgiske språket er tett sammenvevd med de bibelske tekstene, og hvordan den daglige liturgien er rammen for katolsk teologi og bibelfromhet.

Vi vil lære om hovedleddene i den katolske messen, og messefeiringens organiske oppbygning. Vi vil også ha fokus på kirkeårets grunnleggende oppbygning og de liturgiske hovedfestene.

I dette emnet vil praksis også være viktig, og elevene vil ulike måter bidra i gjennomføringen av liturgiske feiringer.

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer, gruppearbeid, deltakelse i messefeiringer og liturgiske feiringer av ulik karakter gjennom kirkeåret, bidrag til planlegging og gjennomføring av konkrete liturgiske fester, besøk av historiske kirkebygg på studiereiser med mer.

Emnet består av 100 klokketimer undervisning.