Kristen spiritualitet og personlig danning

Hva er en sunn kristen identitet, tro og selvbilde? Hvordan dannes våre bilder av Gud, og hva gjør de med oss og vårt forhold til mennesker rundt oss? I emnet Katolsk spiritualitet og personlig danning har vi fokus på kristentroens personlige dimensjon.

Vi arbeider med forholdet mellom teologi, spiritualitet og sann menneskelighet. Vi reflekterer rundt sentrale kristne mystikeres liv og skrifter, og ulike katolske fromhetspraksiser gjennom historien. Hva lærer de oss om vårt indre liv, om tro og psykologi, om bønn?

Undervisningsformer vil blant annet være forelesninger, seminarer, foredrag/impulser ved retrett, pilegrimsvandring etc., samtaleøvelser og individuell veiledning.

Emnet består av 80 klokketimer undervisning.