Linjevalg: Barne-og ungdomskatekese

Om du velger linjen Barne- og ungdomskatekese, utrustes du til undervisning og formidling av katolsk tro og praksis med særlig vekt på barn og ungdom. Opplæringen skal også gjøre deg i stand til å veilede andre i kateketisk formidling.

En sentral del av undervisningen på denne linjen er siktet mot kompetansegivende utdanning i Den gode hyrde katekese.

I den øvrige delen av dette linjevalget får du undervisning i ulike pedagogiske og didaktiske perspektiver og praksiser i trosformidling, rettet mot trosformidling til barn og ungdom i alle aldersgrupper.

Dette linjevalget består totalt av 230 timer undervisning, og 80 timer veiledet praksis.

Emneoversikt:

A: Den gode hyrde katekese, nivå 1

B: Den gode hyrde katekese, nivå 2

C: Ungdoms- og konfirmantkatekese

D: Kateketisk menighetspraksis