Linjevalg: Menighetsadministrasjon og økonomi

Om du velger Menighetsadministrasjon og økonomi vil du få grunnleggende opplæring til administrativ og økonomisk drift av en katolsk menighet, og til å fungere som en koordinator for arbeid som finner sted i en menighet eller katolske organisasjoner.

Om du ser for deg en fremtidig tjeneste som menighetssekretær, eller innen annet administrativt arbeid, vil denne linjen være midt i blinken for deg.

Den katolske kirke er en verdensomspennende organisasjon som har lokale, regionale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for administrasjon, drift og beslutningsprosesser. I tillegg er Kirken forpliktet på nasjonal lovgivning.

Deltakelse i menigheters, katolske organisasjoners og bispedømmers drift krever derfor en sammensatt kompetanse. Du vil ha behov for å forstå den indrekirkelige reguleringen og organiseringen. Du trenger også kjennskap til generell administrasjon og økonomi og prosjektstyring, og kunnskap om norske standarder og regelverk.

Dette linjevalget består totalt av 230 timer undervisning, og 80 timer veiledet praksis.

Emneoversikt:

A: Kirke og organisasjon

B: Budsjettering, kontering og regnskapsføring

C: Prosjektering og prosjektorganisering

D: Kontordrift, arkivering og saksbehandling