Opprettelse

Dekret for opprettelse av St. Johannes katolske bibelskole i Bergen

I konstitusjonen om Åpenbaringen (Dei Verbum) fra 1965, oppfordret Det annet vatikankonsil alle troende til «å lære ’den kunnskap om Jesus Kristus som overgår alt’ (Fil. 3, 8) ved hyppig lesning av de guddommelige Skrifter» (DV 6.25). Alle kateketer og andre som er betrodd ordets tjeneste skal formidle det guddommelige ords overveldende rikdommer, som på særlig vis kommer til uttrykk i den hellige liturgi. De må derfor «bruke tid til å lese, meditere og studere Skriften» i samsvar med Kirkens overlevering.

Med grunnlag i den tilkyndelse Dei Verbum gir, og de oppfordringer og retningslinjer som følger av kanonisk rett, oppretter jeg herved St. Johannes Bibelskole i Bergen. Skolen skal, i samsvar med sine statutter, tilby fordypningsstudier i katolsk tro, med egen studielinje for kateketer.

Som grunnkapital stiller bispedømmet kr 100.000,00 til disposisjon for skolen.

Samtidig tildeler jeg i henhold til den kanoniske rett skolen status som offentlig juridisk person.

Vedlagte statutter fastsettes som statutter for skolen.

 

Oslo, 21. Desember 2016

Bernt Eidsvig Can.Reg.

Biskop

 

Carlo Borromeo Le Hong Phuc

Kansler