Praktisk informasjon

Skolepenger, stipend og lån

Et år på St. Johannes katolske bibelskole koster kr. 25 000,- i skolepenger. Skolepengene går blant annet til å dekke studieturer innenlands og utenlands. Bibelskolestudentene er berettiget fullt stipend og lån fra Lånekassen (for inneværende studieår, ca kr. 106 000). Lånekassen støtter primært norske studenter, men utenlandske statsborgere kan også få støtte til utdanning i Norge dersom de oppfyller visse vilkår. Se mer informasjon her.

Når du takker ja til et tilbud om skoleplass, betaler du inn kr. 2500,- som et første avdrag på skolepenger, og skoleplassen er din. Disse pengene blir ikke refundert om du senere trekker deg fra plassen din.

Internat

St. Johannes katolske bibelskole kan foreløpig ikke tilby internat med full kost og losji. Til noen elever kan vi tilby hybler på Mariaheimen som ligger på Florida ved St. Paul Gymnas i Bergen sentrum. Vi arbeider også med å kunne tilby tilsvarende bokollektivløsninger for studenter som ønsker det, slik at vi får ulike «satellitt-internat». Oppgi i søknaden om du ønsker å bo i et slikt bofellesskap, så gjør vi det vi kan for å legge til rette for det.

Marias Minde

Marias Minde ligger i ytre Sandviken, utenfor Bergen sentrum, se kart nedenfor eller trykk linken her. Eiendommen inneholder store friområder opp mot «Festningen». Rett i nærheten ligger Helleneset, en av Bergens mest populære badeplasser.

Studiehverdagen

Året på bibelskolen utgjør et fulltids studium, i form av undervisning og egenarbeid. På grunn av reising, temadager osv. vil intensiteten på studiedagene variere. En normal skoledag vil ha undervisning fra kl. 09.00 til 14.00, og inkluderer daglig messefeiring som en del av undervisningstiden. Det betyr også at du vil ha god tid til både egenarbeid og fritidsaktiviteter.