Studiereiser

I løpet av studieåret arrangerer bibelskolen minst én utenlands og én innenlands studiereise.

Skolen vil ha en fast årlig studiereise til Roma. Normalt vil det også arrangeres studiereise til Israel og de palestinske områdene. Gjennomføringen av begge disse utenlandske studieturene vil være noe avhengig av elevtallet, eventuelt en mindre økning av egenandel for reiseutgifter utover de fastsatte skolepengene.

En studietur med integrert pilegrimsvandring til et pilegrimsmål i Norge vil også gjennomføres årlig. Målet for turen kan variere, men vil som regel være Selja eller Nidaros (Trondheim).

Les mer her: 

Studietur til Roma

Studietur til Israel og Palestina

Studietur med pilegrimsvandring til Nidaros eller Selja