Studietilbud

Studieåret på bibelskolen vil gi deg rom for personlig modning og danning i et pulserende skolemiljø, der Kirkens dags- og årsrytme danner pulsslagene.

Undervisningsformene vil være varierende, med bruk av de fantastiske naturområdene på og rundt Marias Minde, byvandringer i Bergen sentrum, og kortere og lengre studiereiser. Fellesskapet med medelevene danner et unikt læringsmiljø, og en rekke lærerkrefter med ulik kompetanse står klar til å gjøre sitt beste for å gi deg et uforglemmelig studieår, med læring for livet!

Samtidig vil et år på St Johannes katolske bibelskole utruste deg til arbeid og tjeneste, både i Kirken og i samfunnet. Våre linjevalg gir deg mulighet til fordypning i menighetsrettet arbeid, og som samtidig gir deg en generell grunnleggende opplæring i pedagogisk arbeid eller administrasjon og økonomi.

Skoleåret har to ulike fordypningsvarianter:

  • Katolsk tro og praksis med barne- og ungdomskatekese.
  • Katolsk tro og praksis med menighetsadministrasjon og økonomi.

ca. 70 % av undervisningstiden vil være felles undervisning, mens de resterende 30% foregår i rammen av linjevalgene. Mer om felleskurset og de to linjevalgene kan du lese ved å klikke på lenkene under.

Felleskurs: Katolsk tro og praksis

Linjevalg 1: Barne- og ungdomskatekese

Linjevalg 2: Menighetsadministrasjon og økonomi