Studietur til Israel og Palestina

Studieturen til Israel og de palestinske områdene vil ha både historiske og aktuelle perspektiv: Det historiske perspektivet inkluderer besøk av kjente steder fra Bibelen, evangeliene, Kirkens historie og jødisk/islamsk historie, med konkret undervisning knyttet til disse stedene. De aktuelle perspektiver inkluderer møter med de kirkelige, religiøse, politiske og diakonale problemstillingene i Midtøsten, ikke minst konkretisert gjennom møter med fellesskap og enkeltpersoner med ulike historier og utfordringer i det hellige land.

Reisen vil blant annet inneholde besøk av kjente steder i Jerusalem, som Gravkirken, Vestmuren, Klippemoskeen. Vi vil også besøke menighetene i noen av de katolske og orientalske kirkene i byen.

Besøket i i de palestinske områdene vil inkludere Betlehem og fødselskirken, og en av de mange flyktningeleirene. Vi vil også bli kjent med forsoningsarbeid mellom israelere og palestinere.

I Galilea besøker vi blant annet Kapernaum, saligprisningsberget, Nasaret og andre pilegrimsmål.