Studietur til Roma

Skolen vil hvert år arrangere studiereise til Roma og Vatikanet. Roma er en smeltedigel av religion, kulturhistorie og hverdagsliv. Her vil vi integrere byvandringer til historiske kirker, pilegrimsmål og kunsthistoriske merkesteder med undervisning i flere av studieemnene

Roma er også opprinnelsessted for Sofia Cavalettis utvikling av sin kateketiske tenkning, det var der hun bygget opp sitt første atrium og begynte å utvikle de didaktiske prinsippene for Den gode hyrde katekese, gjennom observasjon og samtaler med barn i ulike aldre. Vi vil besøke både atriet, menigheter som har praktisert denne katekeseformen kontinuerlig gjennom flere år.

Til sist er Roma også hovedkontor for Caritas, den offisielle katolske hjelpeorganisasjonen, og for San Egidio-bevegelsen (Comunità di Sant’Egidio), som ble startet i 1968 av romerske ungdommer som ønsket å hjelpe byens mange fattige. I dag har bevegelsen 50 000 medlemmer i mer enn 70 land. De hjelper fortsatt samfunnets utstøtte, og driver dessuten menneskerettighetsarbeid og fredsarbeid på høyt utenrikspolitisk nivå. Vi vil besøke et av de kirkelige sentrene for bevegelsen i Roma, tilknyttet kirken i Santa Maria in Trastevere.