Studietur til Selja eller Nidaros

I løpet av studieåret drar vi på studiereise med inkludert pilegrimsvandring til Selja, Nidaros (Trondheim), eller en annen destinasjon som skolen velger. På disse pilegrimsreisene kommer de delene av studiet som omhandler personlig formasjon til å stå sentralt. Undervisningen på pilegrimsvandringene også knyttes til norsk middelalderhistorie.