Teologi og filosofi

Hva er lykke? Har mennesket fri vilje? Hva betyr fornuft? Og hvordan forstår vi forholdet mellom tro og viten? I emnet Teologi og Filosofi får elevene en introduksjon i filosofiens historie, fra gresk antikk til vår egen tid.

Her vil vi møte filosofer og forfattere som har bidratt til utviklingen av en katolsk-humanistisk tenkning. Kirkefedre, middelalderfilosofer og nyere teologer og religionsfilosofer får komme til orde og utfordre vår tenkning om tema som Guds eksistens, menneskets frie vilje, det ondes problem, og ikke minst spørsmålet om lykke og glede som målet med menneskelivet.

Undervisningen vil hovedsakelig bestå av forelesninger og seminarer.

Emnet består av 60 klokketimer undervisning.