Valgemne fordypning

Her kan du selv velge et emne du ønsker å fordype deg i.  Emnet må ha relevans for minst ett av de andre emnene på felleskurset, men kan med fordel integrere ulike emner, og kan kombineres med ulike praksisfelt som for eksempel kunst, musikk, idrett eller karitativt arbeid. Emnet omfatter en emneoppgave beregnet til ca 50 klokketimer selvstendig arbeid.

Emnet vil bestå av 15 klokketimer undervisning, fordelt på fellesundervisning i oppgavearbeid og individuell veiledning.